Petycja Programowa

Szanowny Panie Prezydencie, Panie Premierze, Panowie Ministrowie,

Jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowca.pl, które poczuwa się do reprezentowania branży szkoleń kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych, szczególnie i dotkliwie dotkniętej przez obostrzenia z pierwszych tygodni pandemii, zwracamy się z prośbą o poparcie naszych starań.

Poniżej będziemy zwracać się w imieniu i jako reprezentant branży.

Jako branża podnieśliśmy się po ciężkiej pierwszej połowie 2020 roku. Poradziliśmy sobie dzięki wspólnemu działaniu. Dzięki wsparciu przedsiębiorców związanych z branżą oraz innowacyjnemu podejściu do nauczania kandydatów.

Okazuje się, że kurs teorii na prawo jazdy można bez zarzutu i problemu odbyć drogą internetową. Dzięki tak zwanemu hybrydowemu nauczaniu. Wykładowca w trakcie transmisji na żywo przez internet przekazuje wiedzę w ramach ustrukturyzowanego cyklu nauczania. Proces komunikacji możliwy jest w obie strony. Kursanci mogą komunikować się z wykładowcą oraz zadawać mu pytania.

W obliczu nasilających się obostrzeń i nadciągającej drugiej fali koronawirusa w Polsce, pragniemy prosić o poparcie tego sposobu nauczania. Dzięki temu branża nie zatrzyma się, a jednocześnie zachowane zostaną wyjątkowe środki ostrożności, gdyż kursanci w trakcie kursu teorii nie będą musieli zbierać się w grupach. Zachowany zostanie dystans społeczny, przy czym jakość nauczania pozostanie na jak najwyższym poziomie.

W tej chwili każdy z nas musi osobiście poszukiwać urzędowego potwierdzenia dla słuszności takiego nauczania. Niektóre z urzędów wydały już pozytywne oświadczenia. Chcemy jednak prosić o poparcie osób sprawujących najważniejsze urzędy w państwie i oficjalne poinformowanie wydziałów komunikacji o legalności nauczania przez internet oraz wskazania tej metody racjonalnej w obecnym stanie kryzysu epidemiologicznego.

Dzięki temu wsparciu będziemy w stanie dynamiczniej ruszyć z zapisami na kolejne kursy. Zależy nam przede wszystkim na zachowaniu środków ostrożności i wysokiej jakości nauczania. Sposób hybrydowego nauczania gwarantuje to nam.

Do prośby dołączają niżej podpisani: